Zapobieganie zmarszczkom

artyku dr. n. med. Marii Noszczyk

Wiele modych kobiet w ogle nie stosuje kosmetykw pielgnacyjnych lub siga po nie sporadycznie. Inne naduywaj kremw. Czy moda skra potrzebuje rodkw kosmetycznych? Czy w wieku 20-30 lat powinnymy ju dba o cer? Nie bj si kosmetykw

Ja jeszcze niczego nie musz stosowa - twierdzi moda dziewczyna i poprzestaje na rodkach upikszajcych. Wikszo kobiet jest dumna z tego, e nie stosuje specjalnych kosmetykw i przez dugie lata nie przejmuje si zbytnio cer. W modoci wiele z nich obawia si kremw, nie chcc zbytnio "obcia" skry. Stale pokutuje przewiadczenie, e przyzwyczaja si ona do nich, z czasem da coraz wicej, a w kocu zupenie przestaje reagowa na aktywne specyfiki.

Niepokj budzi jedynie pojawiajcy si trdzik i ojotok albo cignita, napita i przesuszona cera. Trdzik mija z wiekiem, a my niestety na dugie lata zapominamy o pielgnacji lub po prostu boimy si cokolwiek robi, eby nie wywoywa problemw. Niestety, jest to duy bd.

O cer dbaj za modu

O skr zwykle zaczynamy dba dopiero okoo 35.-40. roku ycia. Zauwaamy pierwsze zmarszczki, skra nie jest ju tak elastyczna. Rozpoczyna si kolejny etap problemw z cer i dylemat: czy poprzesta na lekkich jak mga kremach nawilajcych, czy moe te sign ju po mocniejszy specyfik. Czy tych zmarszczek mona byo unikn? Czy mona byo opni ich powstawanie?

Okazuje si, e tak. Bowiem skra nie zadbana za modu sprawia z wiekiem coraz wicej kopotw. Kosmetyki mog przecie dziaa przeciwzmarszczkowo - najskuteczniej wtedy, gdy zmarszczek nie ma lub jest ich niewiele. Gwne dziaanie tych rodkw polega bowiem na profilaktyce. Wikszo kremw likwiduje zmarszczki pod warunkiem, e skra jest zadbana i niestety - do moda.

Aby wybra odpowiednie kosmetyki, trzeba zrozumie mechanizmy ich dziaania i przyjrze si procesom starzenia si skry. Bez tej wiedzy kupowanie kosmetykw peni rodzaj drogiego hobby i nie przynosi zamierzonych rezultatw.

Warto wic wiedzie, e w procesie starzenia si skry odgrywaj rol dwa zjawiska: starzenie si zewntrzpochodne, nazywane sonecznym, oraz starzenie si genetyczne, czyli wewntrzpochodne.

Chro si przed socem

Z punktu widzenia zmian zachodzcych w organizmie wane jest to, aby o skr zadba moliwie wczenie. Od najmodszych lat konieczna jest profilaktyka. Tak wic ju w dziecistwie naley chroni si przed nadmiernym socem i szkodliwymi wolnymi rodnikami, ktre powstaj pod wpywem promieni sonecznych. Nie okrelono wieku, do ktrego mona by bezpiecznie opala si bez ochrony skry kremem z filtrem. Dzieci powinny przebywa na wieym powietrzu, lecz nie naley ich opala. Wykazano, e poparzenie soneczne w dziecistwie znacznie podnosi ryzyko rozwoju czerniaka w wieku starszym.

Chroni skr przed socem powinny take mode osoby oraz kobiety zagroone osteoporoz, w okresie menopauzy. Z wiekiem rezerwy "kapitau sonecznego" s bowiem coraz mniejsze. U osb naduywajcych soca w szybkim tempie wzrasta ryzyko rozwoju stanw przednowotworowych i nowotworw skry. Sytuacj tak mona porwna do wazy przepenionej wod. Wystarczy wtedy jedna kropla, aby naczynie przestao peni swoje funkcje.

Wybierz ochronny krem

Ochron przed wpywem czynnikw rodowiska zapewniaj kremy z filtrami UV oraz zawarte w kosmetykach skadniki antyutleniajce, ktre zabezpieczaj skr przed wolnymi rodnikami. Kady krem stosowany na dzie niezalenie od pory roku powinien mie waciwoci ochronne, gdy - jak si okazuje - skrze najbardziej szkodzi codzienne, nawet niewielkie soce, przy zachmurzonym niebie.

Krem powinien take regulowa zawarto wody w skrze i przeciwdziaa odwodnieniu naskrka. Dobry krem nawilajcy ma wic dziaanie profilaktyczne, gdy dugotrwae przesuszenie skry moe zakca przebieg niektrych procesw metabolicznych i przyspiesza starzenie si skry. Poza tym sucho cery wpywa bezporednio na gboko zmarszczek. Odwodniona skra zwykle wyglda duo starzej, zmarszczki uwypuklaj si i zmienia si jej koloryt.

Walcz wczenie ze zmarszczkami

Z czasem nawet najlepsze i najaktywniejsze kosmetyki oraz zabiegi dziaaj gorzej, poniewa zmczona skra korzysta z nich duo wolniej. Dzieje si tak, poniewa receptory komrkowe odpowiedzialne za przyswajanie rnych bodcw staj si mniej czue na pobudzajcy je wpyw substancji odywczych i wzrostowych. Nawet najlepszy krem przeciwzmarszczkowy duo lepiej dziaa u kobiety czterdziestoparoletniej ni u kobiety po 60. roku ycia. To samo dotyczy wizyt w gabinecie kosmetycznym i innych zabiegw odmadzajcych.

Niepodzielnie panuje dzi opinia pochwalajca wczeniejsze rozpoczynanie kuracji przeciwzmarszczkowych. Oczywicie, nie chodzi o to, aby z kosmetykw odmadzajcych korzystay dwudziestolatki, niemniej po dostrzeeniu pierwszych objaww upywajcego czasu (na og okoo 30.-35. roku ycia) nie naley zwleka z rozpoczynaniem "aktywniejszych" kuracji.

Kosmetyki, jak sama nazwa wskazuje, dziaaj kosmetycznie - nie s lekami, do ktrych organizm moe si przyzwyczai. Nie rozleniwiaj skry. Gdy po odstawieniu kremu przeciwzmarszczkowego stwierdzamy, e stan skry si pogorszy, prawdopodobnie wynika to z tego, e przyzwyczaiymy si do ogldania odwieonego wizerunku w lustrze i teraz gorzej znosimy powrt do stanu wyjciowego.

Wiele firm kosmetycznych produkuje kosmetyki uwzgldniajce podziay wiekowe - s wic kosmetyki dla kobiet czterdziestoletnich i dla dwudziestolatek. Dziki temu moemy odpowiednio dobra kosmetyki do naszej cery, poniewa kady wiek ma swoje prawa i prawidowoci. Jeeli jednak zmarszczki pojawiaj si duo wczeniej i skra wyranie wyglda starzej ni powinna (dermatolog powie, e przejawia cechy przedwczesnego starzenia si), nie powinnymy czeka z wczaniem kosmetykw bardziej aktywnych. Tylko moda skra potrafi z nich skorzysta, poniewa odpowiednio "czyta" bodce pobudzajce j do pracy.

Starzenie soneczne skry

Skra starzeje si przedwczenie przede wszystkim pod wpywem uszkadzajcych j czynnikw rodowiska. Niektrzy twierdz, e gdyby cakowicie je wyeliminowa, wygld naszej twarzy w pierwszych czterech dekadach ycia nie zmieniby si znaczco. Oczywicie, nie mona zupenie odizolowa si od otoczenia, ale te pogldy obrazuj znaczenie problemu.

Niekorzystne zmiany s najbardziej widoczne w miejscach naraonych na dugotrwae dziaanie wiata, czyli na skrze twarzy i rk. Czynniki te s odpowiedzialne za 80% wszystkich zmian a do 45.-50. roku ycia, czyli do czasu przekwitania organizmu! Tak wic rozmiar uszkodze powstajcych pod wpywem promieni ultrafioletowych w nie chronionej skrze jest wtedy najwikszy.

Geny staroci

Powane zmiany skry powoduje take starzenie si genetyczne. Ma wtedy miejsce tzw. zanik pamici komrkowej, czyli obnienie zdolnoci komrek do prawidowego reagowania na rne bodce wzrostowe. Dochodzi wtedy do zmniejszenia sprawnoci metabolicznej komrek skry. Proces wytwarzania si nowych wkien podporowych jest coraz wolniejszy. Nastpuje znaczne osabienie zdolnoci regeneracyjnych naskrka.

Z wiekiem bardzo wiele genw, ktre za modu przyspieszay podziay komrkowe, wzrost i aktywno, zaczyna pracowa mniej intensywnie. Do gosu dochodz geny supresorowe, czyli takie, ktrych gwnym zadaniem jest spowalnianie rnych procesw metabolicznych. W caym organizmie i w skrze zahamowaniu ulega "wzrost" i to, co si z nim wie, a zaczynaj przewaa procesy zanikowe. Krytycznym momentem dla tych zmian jest okres przekwitania, kiedy nagle zaczynamy odczuwa rne dolegliwoci. Czas, w ktrym to nastpi, zaley od wczeniejszego trybu ycia, ale niewtpliwie decydujce znaczenie maj wrodzone i odziedziczone skonnoci.

Retinol - kosmetyczny hit

Wielkim hitem kosmetycznym od parunastu miesicy s kremy z witamin A - retinolem. Retinol, czyli alkohol witaminy A, jest rzeczywicie jedn z atrakcyjniejszych form retinoidw, czyli pochodnych witaminy A, i bardzo silnie oddziauje na naskrek i skr waciw. Przeciwdziaa objawom starzenia si sonecznego skry, czyli regeneruje powstae zmarszczki (i inne cechy skry starczej), ktre zostay spowodowane przez soce.

Leki z innym retinoidem - kwasem witaminy A - s jeszcze mocniejsze i stosuje si je od dawna w dermatologii w celu odwracania objaww przedwczesnego starzenia si skry. I co ciekawe - czasem Amerykanie polecaj kwas witaminy A ju bardzo modym osobom (zwaszcza wtedy, gdy maj jasn skr, mao odporn na soce), aby zawczasu usun wszystkie szkody wyrzdzone przez promienie soneczne.

Retinoidy, co nam moe wydawa si dziwne, stosuj w Ameryce czasem nawet pitnastolatki! Powinno to uwiadomi osobom zwlekajcym z uywaniem silnego kremu przeciwzmarszczkowego, nawet do 60. roku ycia, e nie warto tak dugo zwleka z rozpoczciem walki ze zmarszczkami.

Soce przyjazne dla dzieci

Dzieci i doroli nie powinni w ogle unika soca. Pod wpywem promieni sonecznych w skrze powstaje witamina D3, ktra m.in. zapobiega krzywicy i ma dziaanie odpornociowe. Obliczono, e prawidow ilo tej witaminy zapewnimy organizmowi dziki codziennym, pgodzinnym spacerom w pogodny dzie (nawet wtedy, gdy jestemy ubrani).

Pamitaj!

Zapobiega starzeniu si skry naley rwnie ze wzgldw zdrowotnych, gdy nowotwory najczciej powstaj na podou skry starczej. Najpierw pojawiaj si cechy przedwczesnego starzenia, a potem dochodzi do wyranych zmian w wygldzie skry, ktre mog z czasem przeksztaci si w zmiany nowotworowe.?

 
Copyright © 2019 Ranking najlepszych środków i preparatów na zmarszczki. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt strony i wykonanie E-LIME.